หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

คอสไร, ไมโครนีเซีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/14
ตะวันออก
09/10
วันอาทิตย์ 14ตะวันออก
11/12
ตะวันออก
11/12
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
วันจันทร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก
11/12
วันอังคาร 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
วันพุธ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
วันพฤหัสบดี 18ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
วันศุกร์ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/14
ตะวันออก
13/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออก
13/15
วันเสาร์ 20ตะวันออก
12/13
ตะวันออก
13/14
ตะวันออก
12/13
ตะวันออก
13/15
ตะวันออก
13/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันออก
20/22
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
20/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
17/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/17
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :