หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Ålesund, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
03/03
เหนือ
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
02/02
เหนือ
02/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
03/03
เหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 30เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้
05/05
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
09/15
ตะวันตก
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :