หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : ยุโรป

ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
คาบสมุทรไอบีเรีย
คาบสมุทรไอบีเรีย
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
อิตาลี
อิตาลี
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
เยอรมนี
เยอรมนี
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
บริติชไอลส์
บริติชไอลส์
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
สแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
กรีซ
กรีซ
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
โปแลนด์
โปแลนด์
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
ยูเครน
ยูเครน
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
sat24
sat24
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
eumetsat
eumetsat
meteosat
Meteosat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ภาพ :