หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

แบร์เกน, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/01
ตะวันตก
07/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันตก
06/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
01/01
วันเสาร์ 27ใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/06
ตะวันตก
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/16
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/19
ตะวันออก
08/15
ตะวันออก
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/22
ใต้
11/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/08
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
00/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
04/04
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออก
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ใต้
16/28
ใต้
09/18
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :