หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ดันดี, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก
04/06
ใต้
01/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
วันพฤหัสบดี 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
08/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันออก
09/09
ตะวันออก
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออกเฉียงใต้
08/05
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก
03/03
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอาทิตย์ 28เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ
06/10
เหนือ
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก
10/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
18/25
ตะวันตกเฉียงใต้
15/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/19
ใต้
14/28
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :