หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Florø, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ
18/20
เหนือ
16/18
เหนือ
15/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
เหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
04/04
เหนือ
05/05
เหนือ
02/02
วันเสาร์ 27เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/22
ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
ตะวันออกเฉียงใต้
13/23
ใต้
14/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/19
ใต้
08/10
ใต้
07/10
วันอังคาร 30ใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
01/02
วันพุธ 01ตะวันตก
00/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ
04/03
เหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/21
ใต้
05/09
ใต้
18/26
ใต้
15/25
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :