หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Haugesund, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันอังคาร 23เหนือ
18/20
วันพุธ 24เหนือ
12/14
เหนือ
09/10
เหนือ
11/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
21/20
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/16
เหนือ
08/09
วันพฤหัสบดี 25เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้
05/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
01/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
20/28
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
26/39
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
23/37
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงใต้
27/40
ตะวันออกเฉียงใต้
25/37
ตะวันออกเฉียงใต้
15/24
ตะวันออก
16/22
ตะวันออก
17/24
ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
21/32
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
19/29
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
21/29
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/26
ใต้
16/23
ใต้
13/21
ใต้
12/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออก
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออก
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/27
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
ใต้
12/19
ตะวันออกเฉียงใต้
20/28
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :