หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Oban, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
00/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
เหนือ
06/06
เหนือ
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
02/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
11/23
ตะวันออกเฉียงใต้
13/26
ตะวันออกเฉียงใต้
13/25
ใต้
08/18
ใต้
11/17
ใต้
11/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
วันพุธ 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ใต้
07/12
ใต้
02/03
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ใต้
17/27
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/23
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :