หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

สตาวังเงร์, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/09
วันพฤหัสบดี 25เหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก
07/06
เหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
18/27
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/28
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/27
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
25/38
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงใต้
23/36
ตะวันออกเฉียงใต้
14/20
ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้
10/10
ใต้
11/11
ใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
03/03
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
วันพฤหัสบดี 02เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
21/32
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้
14/20
ใต้
16/23
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :