หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Shadrinsk, รัสเซีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันออก
13/19
ตะวันออก
13/16
ตะวันออก
12/14
ตะวันออก
12/14
ตะวันออก
12/17
ตะวันออก
11/18
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/18
ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ตะวันออก
05/10
ตะวันออก
05/08
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตก
08/15
ตะวันตก
07/17
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/33
ตะวันตก
18/35
วันจันทร์ 29ตะวันตก
17/30
ตะวันตก
14/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/19
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันออก
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก
09/20
วันพุธ 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
ตะวันออก
08/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
วันพฤหัสบดี 02ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/26
วันศุกร์ 03ตะวันตกเฉียงใต้
16/29
ตะวันตกเฉียงใต้
12/23
ตะวันตก
18/26
ตะวันตก
23/27
ตะวันตก
23/29
ตะวันตก
21/30
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/30
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
19/30
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :