หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mwinilunga, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
05/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/14
ตะวันออก
06/04
ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันอังคาร 18ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้
02/02
ใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 19ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 21ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/25
ตะวันออก
08/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :