หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ใต้
05/12
วันอาทิตย์ 21ใต้
05/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
เหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันจันทร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
04/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
เหนือ
04/09
เหนือ
04/08
วันอังคาร 23เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/16
เหนือ
05/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/18
ตะวันตก
05/16
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/14
ตะวันตกเฉียงใต้
04/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/15
ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/09
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
04/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้
04/11
ใต้
05/13
วันเสาร์ 27ใต้
04/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
เหนือ
06/16
วันอาทิตย์ 28เหนือ
07/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/29
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/31
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/26
ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/28
ตะวันตก
14/23
ตะวันตกเฉียงใต้
16/26
ตะวันตกเฉียงใต้
14/22
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/26
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/28
ใต้
13/27
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้
08/12
ใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้
03/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :