หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Bolshoy Lyakhovsky Island, รัสเซีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/24
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/20
ตะวันออก
11/20
ตะวันออก
08/13
วันศุกร์ 26ตะวันออก
08/14
ตะวันออก
07/13
ตะวันออก
07/13
ตะวันออก
08/11
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันอาทิตย์ 28เหนือ
03/03
เหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/14
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออก
07/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันออก
10/15
ตะวันออก
09/15
ตะวันออก
08/16
ตะวันออก
08/15
วันอังคาร 30ตะวันออก
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก
10/15
ตะวันออก
11/16
ตะวันออก
10/19
ตะวันออก
08/14
ตะวันออก
07/11
วันพุธ 01ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
วันพฤหัสบดี 02ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 03เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :