หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Beira, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
08/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/12
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
วันศุกร์ 21ใต้
03/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
วันเสาร์ 22ใต้
04/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันอาทิตย์ 23ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
วันจันทร์ 24ใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
วันอังคาร 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้
06/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
วันพุธ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
วันพฤหัสบดี 27ใต้
08/18
ใต้
05/13
ใต้
06/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ใต้
05/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :