หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Blantyre, มาลาวี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 22ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
วันพฤหัสบดี 23ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
วันศุกร์ 24ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันเสาร์ 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
วันอาทิตย์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
04/10
ใต้
05/06
ใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันจันทร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/17
ตะวันออกเฉียงใต้
11/26
ตะวันออกเฉียงใต้
07/20
วันอังคาร 28ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/09
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
09/19
ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
วันพุธ 29ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
วันศุกร์ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :