หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Chinhoyi, ซิมบับเว

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
02/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
02/02
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/12
เหนือ
06/05
เหนือ
03/03
เหนือ
04/07
เหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
03/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
02/03
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก
04/12
ตะวันออก
08/22
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก
06/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
ตะวันออก
06/17
วันศุกร์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :