หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Choma, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 23ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก
08/19
ตะวันออก
08/05
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
วันศุกร์ 24ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออก
07/17
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 25ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
05/17
ตะวันออก
08/17
ตะวันออก
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/17
ตะวันออก
08/19
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 27เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/16
ตะวันออก
08/25
ตะวันออก
09/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 29ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/19
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันศุกร์ 31ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :