หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Francistown, บอตสวานา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
02/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
06/06
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
10/12
ตะวันออก
12/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/32
ตะวันออก
15/33
วันศุกร์ 21ตะวันออก
12/27
ตะวันออก
11/27
ตะวันออก
14/27
ตะวันออก
17/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
วันเสาร์ 22ตะวันออก
08/24
ตะวันออก
07/16
ตะวันออก
08/17
ตะวันออก
12/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
วันอาทิตย์ 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออก
07/12
ตะวันออก
08/20
ตะวันออก
18/21
ตะวันออก
16/18
ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/21
วันจันทร์ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออก
10/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/25
ตะวันออก
18/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
18/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/19
ตะวันออก
13/20
ตะวันออก
10/23
วันอังคาร 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/27
ตะวันออก
16/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/25
ตะวันออก
10/24
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/27
ตะวันออก
17/25
ตะวันออก
15/21
ตะวันออก
14/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/25
ตะวันออก
11/22
วันพฤหัสบดี 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/24
ตะวันออก
15/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/25
ตะวันออก
09/24
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :