หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Gweru, ซิมบับเว

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/26
วันอังคาร 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/23
ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
วันพุธ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/21
ตะวันออก
05/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออกเฉียงใต้
07/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ
05/04
เหนือ
04/04
เหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันเสาร์ 01เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันอาทิตย์ 02เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ
04/04
เหนือ
05/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันจันทร์ 03ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
05/07
เหนือ
06/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
วันพุธ 05ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันออกเฉียงใต้
12/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/24
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :