หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ฮาราเร, ซิมบับเว

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 18ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
วันศุกร์ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ตะวันออก
03/05
วันเสาร์ 20ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออก
04/09
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
วันอังคาร 23ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
04/08
ตะวันออก
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก
08/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก
06/10
ตะวันออก
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/15
วันเสาร์ 27เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก
07/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :