หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Kabwe, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
วันอังคาร 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
05/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
วันพุธ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
07/16
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันศุกร์ 31ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
05/11
ตะวันออก
07/16
ตะวันออก
06/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันเสาร์ 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/12
ตะวันออก
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันจันทร์ 03ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
05/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันอังคาร 04ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 05ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออก
05/10
ตะวันออก
05/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :