หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Lilongwe, มาลาวี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 19ใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/13
ใต้
03/04
วันพฤหัสบดี 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออก
04/15
ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
วันเสาร์ 22ใต้
05/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ใต้
05/15
วันอาทิตย์ 23ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
วันจันทร์ 24ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
วันอังคาร 25ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ใต้
05/17
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก
08/08
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
วันพุธ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก
08/08
ตะวันออก
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้
07/17
วันพฤหัสบดี 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้
08/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :