หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mamoudzou, มายอต

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพฤหัสบดี 23ตะวันออกเฉียงใต้
22/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
21/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/14
ตะวันออกเฉียงใต้
11/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
วันศุกร์ 24ใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ใต้
09/09
ใต้
06/06
วันเสาร์ 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ใต้
14/15
ใต้
11/14
วันอาทิตย์ 26ใต้
13/15
ใต้
13/16
ใต้
14/15
ใต้
14/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/11
ใต้
14/13
ใต้
12/13
ใต้
10/12
วันจันทร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ใต้
12/14
ใต้
15/15
ใต้
16/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/16
วันอังคาร 28ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ใต้
12/14
ใต้
14/16
ใต้
13/15
ตะวันออกเฉียงใต้
15/15
ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ตะวันออกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
วันพุธ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
20/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
19/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/16
ตะวันออกเฉียงใต้
11/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันพฤหัสบดี 30ใต้
08/10
ใต้
15/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ใต้
13/15
ใต้
09/11
วันศุกร์ 31ใต้
09/13
ใต้
16/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/14
ตะวันออกเฉียงใต้
12/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :