หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mansa, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 19ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
07/22
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออก
12/16
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันออก
06/23
ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
09/27
ตะวันออกเฉียงใต้
07/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/22
วันอาทิตย์ 23ตะวันออกเฉียงใต้
05/18
ตะวันออกเฉียงใต้
06/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
วันจันทร์ 24ตะวันออกเฉียงใต้
07/27
ตะวันออกเฉียงใต้
07/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออก
08/11
ตะวันออก
06/12
ตะวันออกเฉียงใต้
05/25
ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
วันอังคาร 25ตะวันออกเฉียงใต้
08/28
ตะวันออกเฉียงใต้
07/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
07/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/26
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/22
วันพุธ 26ตะวันออกเฉียงใต้
07/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/27
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/26
ตะวันออก
11/16
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/23
ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
วันพฤหัสบดี 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/24
ตะวันออกเฉียงใต้
07/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/24
ตะวันออก
11/15
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ตะวันออกเฉียงใต้
06/21
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :