หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Manzini, สวาซิแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 18ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
03/03
วันศุกร์ 19ตะวันตก
04/03
ตะวันตก
05/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
04/04
วันเสาร์ 20ตะวันตก
04/04
ตะวันตก
05/04
ตะวันตก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/03
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
วันอาทิตย์ 21ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
06/04
ตะวันออก
08/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
02/03
วันจันทร์ 22ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก
03/04
ใต้
00/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
05/04
ตะวันตก
06/06
วันอังคาร 23ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
เหนือ
00/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก
03/08
ตะวันออก
02/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันออก
06/12
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันเสาร์ 27ตะวันออก
03/04
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :