หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

มาปูโต, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันอังคาร 28ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
เหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันพฤหัสบดี 30เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/11
เหนือ
07/12
เหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
วันศุกร์ 31เหนือ
05/17
เหนือ
07/22
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/15
เหนือ
09/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
เหนือ
07/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
วันเสาร์ 01เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/15
เหนือ
05/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
ตะวันตก
02/03
วันอาทิตย์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
เหนือ
08/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/22
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/23
วันจันทร์ 03เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/22
เหนือ
08/24
เหนือ
09/16
เหนือ
08/12
ตะวันออก
04/06
ใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
07/22
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/24
ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันพุธ 05ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ใต้
05/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/20
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :