หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Masvingo, ซิมบับเว

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออก
05/16
วันอังคาร 28ตะวันออก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออก
05/15
วันพุธ 29ตะวันออก
05/16
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ตะวันออก
04/05
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
05/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/03
ใต้
03/03
ตะวันออก
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
วันเสาร์ 01เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
วันอาทิตย์ 02เหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันตก
05/06
ตะวันออก
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/18
วันจันทร์ 03เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันตก
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 04ตะวันออก
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก
01/01
ใต้
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
03/03
วันพุธ 05ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ตะวันออก
07/23
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :