หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Morondava, มาดากัสการ์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันอังคาร 28ใต้
15/22
ใต้
11/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/03
ตะวันตก
11/11
ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
วันพุธ 29ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออก
11/17
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก
09/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
วันพฤหัสบดี 30ใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก
11/10
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
วันศุกร์ 31ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
วันเสาร์ 01ใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
วันอาทิตย์ 02ใต้
08/11
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
วันจันทร์ 03ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตก
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/10
ตะวันตก
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
วันพุธ 05ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/03
ตะวันตก
11/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/20
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :