หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mpika, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
04/17
วันอังคาร 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
วันพุธ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออกเฉียงใต้
07/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
04/08
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
03/03
วันศุกร์ 31ตะวันออก
04/10
ตะวันออก
05/11
ตะวันออก
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 01ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ใต้
02/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
03/03
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันจันทร์ 03ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
04/08
ตะวันออก
06/13
ตะวันออก
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 04ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันพุธ 05ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
05/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :