หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Nampula, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
06/20
วันอังคาร 28ตะวันตกเฉียงใต้
05/21
ตะวันตกเฉียงใต้
04/16
ใต้
08/17
ใต้
07/13
ใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
วันพุธ 29ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้
04/03
ใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
วันพฤหัสบดี 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
04/15
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 01ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
01/01
ตะวันออก
03/06
ตะวันออก
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
06/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันจันทร์ 03เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก
06/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/13
วันอังคาร 04เหนือ
03/03
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
วันพุธ 05เหนือ
03/03
เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
05/16
ใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :