หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Pemba, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/24
วันอังคาร 28ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
ใต้
13/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/17
ตะวันออกเฉียงใต้
17/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/22
ใต้
14/21
วันพุธ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันออกเฉียงใต้
13/13
ตะวันออกเฉียงใต้
13/13
ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
วันพฤหัสบดี 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ใต้
11/15
ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันออกเฉียงใต้
13/14
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
วันศุกร์ 31ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
วันเสาร์ 01ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
07/08
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
08/10
วันจันทร์ 03ตะวันออก
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
วันอังคาร 04ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก
08/11
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
07/07
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
07/08
วันพุธ 05ตะวันออก
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
01/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :