หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Petauke, แซมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
09/25
วันอังคาร 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/26
ตะวันออกเฉียงใต้
07/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/23
ตะวันออกเฉียงใต้
08/26
วันพุธ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออกเฉียงใต้
07/22
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
04/03
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันจันทร์ 03ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันอังคาร 04ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/24
วันพุธ 05ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก
07/16
ตะวันออกเฉียงใต้
06/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/27
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :