หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โพโลเควน, แอฟริกาใต้

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
02/02
วันพุธ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพฤหัสบดี 30เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 31เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันเสาร์ 01ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
เหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันอาทิตย์ 02ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
เหนือ
17/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/26
เหนือ
13/21
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันจันทร์ 03ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ใต้
09/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ใต้
10/18
ใต้
11/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ใต้
09/13
ใต้
05/05
ใต้
05/05
วันพุธ 05ใต้
06/05
ใต้
05/04
ใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
เหนือ
01/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :