หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Tete, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
05/24
วันอังคาร 28ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
07/21
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 30ใต้
02/02
ใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันออก
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 31ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 01ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 02ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้
02/02
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
03/03
วันจันทร์ 03ใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
02/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
02/02
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/02
วันพุธ 05ใต้
03/03
ใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/24
ตะวันออกเฉียงใต้
10/24
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :