หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Toliara, มาดากัสการ์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
04/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตกเฉียงใต้
11/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้
09/09
ใต้
07/15
ตะวันออก
06/16
วันเสาร์ 22ตะวันออก
10/23
ตะวันออก
09/24
ตะวันออก
11/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก
08/21
วันอาทิตย์ 23ตะวันออก
10/24
ตะวันออก
08/20
ตะวันออก
09/22
ตะวันออก
11/19
ตะวันออก
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
วันจันทร์ 24ตะวันออก
10/25
ตะวันออก
12/26
ตะวันออก
12/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออก
12/22
ตะวันออก
11/24
วันอังคาร 25ตะวันออก
13/27
ตะวันออก
13/30
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/28
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/24
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
วันพฤหัสบดี 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ตะวันออกเฉียงใต้
11/24
วันศุกร์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/22
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :