หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Zvishavane, ซิมบับเว

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันศุกร์ 26ตะวันออก
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/03
เหนือ
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตก
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/18
ตะวันออก
03/03
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
00/00
เหนือ
02/03
เหนือ
05/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันตก
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออกเฉียงใต้
05/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 02ตะวันออก
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :