หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Uyo, ไนจีเรีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้
04/05
ใต้
05/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/11
วันศุกร์ 14ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/14
ตะวันตกเฉียงใต้
03/11
ตะวันตกเฉียงใต้
02/06
ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/14
วันเสาร์ 15ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/06
ตะวันตก
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
วันอาทิตย์ 16ตะวันตก
02/03
เหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตก
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
06/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/11
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/10
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตก
02/04
ใต้
03/03
ใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
วันพฤหัสบดี 20ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้
05/13
ตะวันตกเฉียงใต้
03/09
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงใต้
03/09
ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
ตะวันตกเฉียงใต้
02/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/13
ใต้
02/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :