หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

แอเบอร์ดีน, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/19
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
เหนือ
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/16
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/22
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/21
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
เหนือ
07/08
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
08/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ใต้
07/08
วันเสาร์ 27ใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ใต้
04/07
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้
12/15
ใต้
13/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ตะวันออกเฉียงใต้
12/23
วันพุธ 01ตะวันออกเฉียงใต้
14/21
ตะวันออกเฉียงใต้
13/24
ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
วันพฤหัสบดี 02ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/20
ตะวันตกเฉียงใต้
16/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
17/24
ใต้
24/34
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :