หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โมโรนี, คอโมโรส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/13
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/19
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออกเฉียงใต้
14/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/18
ตะวันออกเฉียงใต้
14/18
ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออกเฉียงใต้
16/20
ตะวันออกเฉียงใต้
14/18
วันอาทิตย์ 23ตะวันออกเฉียงใต้
12/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
วันจันทร์ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออกเฉียงใต้
16/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/19
ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
วันอังคาร 25ตะวันออกเฉียงใต้
12/18
ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
ตะวันออกเฉียงใต้
19/23
ตะวันออกเฉียงใต้
17/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออกเฉียงใต้
17/22
ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออกเฉียงใต้
19/25
ตะวันออกเฉียงใต้
18/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/20
ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ตะวันออกเฉียงใต้
14/17
วันพฤหัสบดี 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/20
ตะวันออกเฉียงใต้
16/20
ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
วันศุกร์ 28ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
ตะวันออกเฉียงใต้
18/23
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/21
ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออกเฉียงใต้
16/21
ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :