หน้าหลัก
ภาพ :
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้:

Himawari - แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันทุกหกชั่วโมง

Himawari - แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของMétéo-France )
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้:
ภาพ :