หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : อเมริกาเหนือ

adds
adds
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
ec
ec
VIS + topo
IR + topo
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
wash_oregon
wash_oregon
sierra
sierra
north_calif
north_calif
south_calif
south_calif
central_us
central_us
great_lakes
great_lakes
great_lakes
great_lakes
texas
texas
nrlssc
nrlssc
pensacola
pensacola
jacksonville
jacksonville
miami
miami
keywest
keywest
norfolk
norfolk

อเมริกากลาง

gulf_of_mexico
gulf_of_mexico
แอนทิลลีส
แอนทิลลีส
puerto_rico
puerto_rico
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ssec
ssec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES East
GOES East
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ

มหาสมุทรแปซิฟิก

nrl
nrl
cloudtop
nrl
nrl
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
hawaii
hawaii
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ssec
ssec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES West
GOES West
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ภาพ :