หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : ออสเตรเลีย - โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
นิวแคลิโดเนีย
นิวแคลิโดเนีย
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
Meteosat
Meteosat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
Himawari
Himawari
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES West
GOES West
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
โพลีนีเซีย
โพลีนีเซีย
มหาสมุทรอินเดีย
met5_cimss
สี
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ภาพ :