หน้าหลัก
ภาพ :
ฟ้าผ่า:
ฟ้าผ่า:

ฟ้าผ่า - ยุโรป

การเกิดฟ้าแลบจากฟ้าผ่าทุกครั้งจะถูกแสดงผลเป็นจุดสี. สีของจุดนั้นหมายถึงอายุของฟ้าแลบภายในช่วงเวลาซึ่งถูกอธิบายไว้ที่ด้าน บน/ซ้ายของแผนที่.

ฟ้าผ่า - ยุโรป
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของBlitzortung )
ฟ้าผ่า:
ฟ้าผ่า:
ภาพ :