หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:

Meteosat - RGB - สเปน - โปรตุเกส

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

Meteosat - RGB - สเปน - โปรตุเกส
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :