หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:

Meteosat - ปริมาณน้ำที่ตกลงมา - โปแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, ลิทัวเนีย

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

Meteosat - ปริมาณน้ำที่ตกลงมา - โปแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, ลิทัวเนีย
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :