หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - ไอน้ำ - Albuquerque นิวเม็กซิโก

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

GOES - ไอน้ำ - Albuquerque นิวเม็กซิโก
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNOAA National Weather Service, USA )
GOES:
ภาพ :