หน้าหลัก
ภาพ :
GOES East ฟุลดิสก์:

GOES East - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

GOES East - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNational Oceanic and Atmospheric Administration, USA )
GOES East ฟุลดิสก์:
ภาพ :