หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - กายอานา, ซูรินาเม, เฟรนช์เกียนา, บราซิล - ไอน้ำ

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 30 นาที

GOES - กายอานา, ซูรินาเม, เฟรนช์เกียนา, บราซิล - ไอน้ำ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration )
GOES:
ภาพ :