หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, ปารากวัย, อุรุกวัย - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 30 นาที

GOES - อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, ปารากวัย, อุรุกวัย - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration )
GOES:
ภาพ :