หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - อเมริกาใต้ - ที่ตามองเห็นได้

ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

GOES - อเมริกาใต้ - ที่ตามองเห็นได้
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration )
GOES:
ภาพ :